Domestica


Odborné přednášky


Odborné přednášky

Realizujeme odborné přednášky pro chůvy, učitelky v mateřských školách i pro maminky.

18. 10. 2017 – středa

9:00 – 14:00 hod.

MONTESSORI pro chůvy i rodiče aneb jak Montessori přístup jednoduše využít doma či v dětské skupině

15. 11. 2017 – středa

9:00 – 14:00 hod.

MONTESSORI pro chůvy i rodiče II aneb Montessori aktivity v akci

21. 11. 2017 – úterý

9:00 – 14:00 hod.

HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

 

 

 

6. 12. 2017 – středa

9:00 – 14:00 hod.

MONTESSORI pro chůvy i rodiče III aneb Montessori aktivity pro pokročilé

 

Dvouleté děti v mateřské škole
aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Ve středu 27. 9. od 9:00 do 14:00 hodin, ve výukovém centrum IVPD, Lidická 7, Praha 5

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do mateřských škol? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Bude zachována kvalita předškolního vzdělávání? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v mateřské škole cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období?
Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy, která bude spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi.
Přednášku povede Mgr. Hana Splavcová, která má dlouhodobé praktické zkušenosti s výchovnou a vzděláváním dětí mladších tří let. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze obor učitelství pro mateřské školy a navazujícího studia Pedagogika předškolního věku se specializací Studium raného dětství. V současné době působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spoluautorkou knih Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od podzimu do zimy, Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od jara do léta a Vzdělávání děti od dvou let v MŠ.

Placeholder image