Domestica


Odborné přednášky


Odborné přednášky

Realizujeme odborné přednášky pro chůvy, učitelky v mateřských školách i pro maminky.

Nebojte se Hejného matematiky!

Ve ve čtvrtek 21. 9. 2017 od 9:00 hodin do 12:00 hodin, ve výukovém centrum IVPD, Lidická 7, Praha 5

Nikdy jste neslyšeli o Hejného matematice? Máte doma budoucího prvňáka a nevíte, jestli ho dát do školy s Hejného nebo „obyčejnou matematikou? Máte doma školáka, který ve škole má Hejného matematiku, a vy pořád nemůžete tomuto přístupu „přijít na kloub“? Na tomto semináři nahlédneme pod pokličku Hejného matematiky, která je v ČR používána již ve třetině státních škol. Nečekejte žádnou nudnou přednášku, ale praktický seminář, kde budeme objevovat principy této matematiky na názorných příkladech.
Přednáší Lucie Urbančíková, M.Ed. – od vysokoškolských studií se zabývá zážitkovou pedagogikou v různých formách. V roce 2004 založila Jazykový projekt Lingua Ludus, v rámci kterého aplikuje principy zážitkové pedagogiky do výuky angličtiny na různých úrovních – přímou výukou dětí i dospělých a školení pedagogů v rámci jejich dalšího vzdělávání. Vymýšlení nových jazykových her a výukových postupů je nedílnou součástí této přímé pedagogické práce. Po své mateřské dovolené (v roce 2013) založila MAMAfakturu.cz a rozšířila tak své původní profesní pole působnosti o vymýšlení a ruční výrobu autorských hraček a pomůcek postavených na Montessori principech a Hejného matematice a o vedení Montessori kurzů pro děti a rodiče.

Dvouleté děti v mateřské škole
aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Ve středu 27. 9. od 9:00 do 14:00 hodin, ve výukovém centrum IVPD, Lidická 7, Praha 5

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do mateřských škol? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Bude zachována kvalita předškolního vzdělávání? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v mateřské škole cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období?
Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy, která bude spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi.
Přednášku povede Mgr. Hana Splavcová, která má dlouhodobé praktické zkušenosti s výchovnou a vzděláváním dětí mladších tří let. Je absolventkou Pedagogické fakulty UK v Praze obor učitelství pro mateřské školy a navazujícího studia Pedagogika předškolního věku se specializací Studium raného dětství. V současné době působí jako odborný garant předškolního vzdělávání v Národním ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Je spoluautorkou knih Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od podzimu do zimy, Dvouleté děti v předškolním vzdělávání: Od jara do léta a Vzdělávání děti od dvou let v MŠ.

Placeholder image