Domestica


Odborné přednášky


Archiv přednášek

 

Efektivní komunikace s rodiči aneb jak řešit konflikty s rodiči dětí

Ať pracujete v dětské skupině, mateřské školce nebo jako chůvy v rodině, denně se kromě dětí setkáváte také s jejich rodiči. A ti mají často naspěch, aby stihli svůj pracovní program. Jak to udělat, aby vám věnovali pozornost a v klidu si vyslechli to, co jim potřebujete sdělit? Je velmi těžké rodičům říkat nepříjemnou pravdu, kterou zpravidla nechtějí slyšet. Nikdo nerad slyší kritiku svého dítěte. Jak na to, aby nevznikl konflikt? A pokud už konflikt vznikne, jak jej efektivně řešit?

Na semináři se dozvíte, jak se správně ptát a omezit domněnky v komunikaci. Vyzkoušíte si neverbální komunikaci v praxi. Naučíte se konstruktivní zpětnou vazbu poskytovat, ale také přijímat a dáme vám tipy, jak zvládat kritiku a manipulaci. Všechny komunikační nástroje si vyzkoušíte v praxi.

čtvrtek 23. května 2019, 9:00–14:00 hodin

Přednáší Mgr. Iva Klaková

 

Úklid podle Marie Kondo aneb jak se zbavit nepořádku jednou provždy

Máte skříně s oblečením nacpané k prasknutí a šuplíky plné zbytečností? Uklízíte pořád dokola a nikde to není vidět? Věci vám doma jen přibývají? Víte, že když si uspořádáte svůj vnější svět, váš domov, má to dopad i na to, jak se cítíte uvnitř sebe? Naučte se uklízet po japonsku s KonMari metodou. Efektivně a jednou provždy. Zbavíte se nepotřebných věcí a získáte volný prostor. Po úklidu KonMari metodou budete úklid vnímat jinak než jen jako prosté zbavování se fyzických věcí. Metoda funguje dlouhodobě i pro velké „bordeláře“. Cílem je stav, kdy se doma budete cítit šťastně. Kouzelné účinky uklízení promění váš život.

čtvrtek 28. března 2019, 14:00–17:00 hodin

Přednášející: Jana Böhmová

 

První pomoc dítěti

Zážitkový kurz, kde vás naučíme, jak zachránit dítěti život. Na základě simulovaných situací si osvojíte jednotný a nekomplikovaný univerzální postup řešení nejrůznějších situací, při kterých jde o život. Znovu si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha dalších stavech, které mohou nastat ať už v domácnosti klienta nebo v dětské skupině.  Nácvik probíhá prakticky a lektorka se Vám bude individuálně věnovat.

2. březen 2018, 9:00–16:00 hod.
2. březen 2019, 9:00–16:00 hod.

Přednášející: Markéta Dominika Kadeřávková

 

Správná manipulace s novorozencem a kojencem

Víte, že to jak miminko zvedáte, chováte, nosíte, krmíte, koupete, má veliký vliv na jeho zdraví? Při špatné manipulaci dochází ke zvýšenému dráždění centrální nervové soustavy a přetěžování dítěte, které pak může být nespokojené a plačtivé, nesoustředěné při krmení, v důsledku čehož pije krátce a málo a neprospívá. Následkem špatné manipulace může také docházet k odchylkám v psychomotorickém vývoji (přetrvávající napětí, záklon hlavičky, otočení k jedné straně, většinou se sleželou hlavičkou, nestabilní poloha na zádech, na bříšku nezvládnutí 1. a 2. vzpřímení, nedostatečná aktivita horních i dolních končetin, nezvládnutí přetočení).
Co vše se dozvíte a naučíte?

  • Jak důležité je dodržovat denní režim, rituály a jak docílit spolupráce dítěte, aby bylo spokojené
  • Jaké jsou zásady a význam správného způsobu komunikace s dítětem, hraní, motivace a stimulace s dítětem
  • Jaké zajistit správné podmínky při každodenní hygieně, koupání a ukládání dítěte k odpočinku a ke spánku
  • Způsob a zásady správné manipulace s dítětem
  • Praktický nácvik správné manipulace s dítětem – zvedání a pokládání dítěte, chování, uklidňování při pláči, předávání a přebírání z náruče, přetáčení ze zad na bříško a zpět, krmení, odříhnutí, péče při každodenní hygieně, odpočinkové a sociální polohy

13. února 2019,  9:00–12:00 hod.

Přednášející: Lenka Brunová DiS.

 

Malý tyran aneb jak si poradit s agresivním chováním dítěte doma nebo dětské skupině

Když v roce 1988 německá psycholožka a publicistka českého původu Jiřina Prekopová vydala knihu Malý tyran, vzbudila neuvěřitelnou vlnu ohlasů a rozdělila veřejnost na dva tábory. Ordinace psychologů i terapeutů se od té doby nicméně stále častěji plní bezradnými rodiči a jejich despotickými potomky. Rodiče v takových případech přicházejí „za pět minut dvanáct“. S korekcí nevhodného a agresivního chováníje potřeba začít mnohem dříve. Co tedy s dítětem, které své rodiče nebo chůvu vydírá záchvaty vzteku, aby dosáhlo svého? Mělo by být dítě v takových situacích trestáno, a pokud ano, jakým způsobem? Proč děti neustále zkoušejí naši trpělivost? Stále více rodičů a vychovatelů si v těchto chvílích neví rady a pokouší se schovat za jakousi diagnózu dítěte. Označovat dítě jako tyrana se může zdát poněkud extrémní. Bohužel tento termín v mnoha případech není vůbec přehnaný.

Během přednášky se dozvíte mnoho nejen o příčinách dětské panovačnosti a vzdorovitosti, ale i skutečných výchovných potřebách malých dětí. Ukážete si, jakou oporu děti potřebují, aby se mohly nerušeně vyvíjet. Práce s rodinou, ve které je dítě již králem a rodiče se jeho reakce obávají, je velice náročná, ale i zde lze dát tipy a doporučení, jak vytvořit prostor pro dialog.

29. leden 2019,  9:00–14:00 hod.

Přednášející: Mgr. Iva Klaková

 

Integrace dítěte se specifickými vzdělávacími potřebami v MŠ/dětské skupině

Cílem semináře je poskytnout důležité informace týkající se specifického chování dětí předškolního věku a jejich možnosti integrace v mateřské škole či dětské skupině. Přineseme vám náměty, tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň získáte návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat. Tento seminář svým obsahem významně napomáhá osobám, které s dětmi pracují, vhodně propojit teorii s praxí ve prospěch dítěte, najít cestu ke spolupráci s nespolupracujícími rodiči a spolupodílet se efektivně na žádoucí výchově dítěte.

7. listopad 2018, 9:00–15:00 hod.

Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Jak zvládat stres při práci s dětmi aneb praktické návody psychohygieny pro chůvy

Práce s dětmi je velmi emočně náročná. Možná hledáte způsoby, jak nabrat novou energii, kterou chcete dětem předávat. Chcete se naučit, jak správně odpočívat a jak zvládat stres při práci s dětmi, ale i s jejich rodiči. Návod jak na to najdete během naší další přednášky o duševní hygieně. Budeme se věnovat tématu duševního zdraví, životosprávě, praktickým řešením, jak zvládat stres, naučíte se základům psychohygieny a dozvíte se také něco o sobě.

25. září 2018, 9:00–14:00 hod.

Přednášející: Mgr. Iva Klaková

 

Dvouleté děti v mateřské škole aneb konkrétní výchovně vzdělávací činnosti z praxe

Je správné, aby dvouleté děti byly přijímány do mateřských škol? Jak probíhá adaptace těchto dětí? Bude zachována kvalita předškolního vzdělávání? Jak je možné zajistit, aby tyto děti byly spokojené a pobyt mezi dětmi jim svědčil, aby se v mateřské škole cítily dobře? Jaké činnosti jsou pro dvouleté děti vhodné? Jaká jsou specifika tohoto vývojového období? Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy, která bude spojena i s praktickými ukázkami možných činností s dvouletými dětmi.

27. září 2017, 9:00–14:00 hod.
18. dubna 2018, 9:00–14:00 hod.
24. dubna 2019, 9:00–14:00 hod.

 

Přednášející: Mgr. Hana Splavcová

První pomoc dítěti

Zážitkový kurz, kde vás naučíme, jak zachránit dítěti život. Na základě simulovaných situací si osvojíte jednotný a nekomplikovaný univerzální postup řešení nejrůznějších situací, při kterých jde o život. Znovu si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha dalších stavech, které mohou nastat ať už v domácnosti klienta nebo v dětské skupině.  Nácvik probíhá prakticky a lektorka se Vám bude individuálně věnovat.

2. březen 2018, 9:00–16:00 hod.

Přednášející: Markéta Dominika Kadeřávková

Proč děti zlobí II. aneb jak pracovat s dítětem podle jeho vrozených vlastností

„Zlobení dětí“ je problém, který chůvy dost často trápí. Proč vlastně děti zlobí? Je to tím, že je chůva nedokáže dostatečně zabavit, nebo děti ovlivňují vrozené vlastnosti víc, než si chůva dokáže představit? Každé dítě je originál a chůva by měla poznat, kdy a jak je možné dítě usměrnit a kdy je nutné jeho chování přijmout. Jak jednat s dítětem úzkostným, strašpytlínem nebo vzteklounem? Dozvíte se o devíti typech vrozených vlastností, které přetrvávají v určité míře celý život a které Vám mohou ukázat cestu, jak k jednotlivým dětem přistupovat.

15. února 2018, 9:00–14:00 hod.

Přednášející: Ing. Mgr. Marie Nováková.

První pomoc pro chůvy

Zážitkový kurz, kde vás naučíme, jak zachránit dítěti život. Na základě simulovaných situací si osvojíte jednotný a nekomplikovaný univerzální postup řešení nejrůznějších situací, při kterých jde o život. Základní znalosti už máte z našeho kurzu, ale jistě si rády některé postupy zopakujete. Znovu si připomenete, jak správně poskytnout první pomoc při dávení a dušení, při krvácení, popáleninách, zlomeninách, pádu z výšky, epileptickém záchvatu, febrilních křečích, laryngitidě a mnoha dalších stavech ať už v domácnosti klienta nebo v dětské skupině. Nácvik probíhá prakticky a lektorka se Vám bude individuálně věnovat.

3. března 2018, sobota 9:00–16:00 hod.

Přednášející: Markéta Dominika Kadeřávková.

Montessori pro chůvy i rodiče I. aneb jak Montessori přístup jednoduše využít doma či v dětské skupině

Seznámení se všemi důležitými zásadami a pravidly Montessori přístupu, který lze prakticky využít při práci s dětmi. Absolvováním tohoto praktického semináře získáte velký repertoár nejrůznějších aktivit, které lze s dětmi ve věku cca od 1 do 6 let dělat v domácím prostředí či v dětské skupině a které jsou v souladu se zásadami Montessori přístupu.

15. února 2017, 9:00–14:00 hod.
18. října 2017, 9:00–14:00 hod.
17. května 2018 , 9:00–14:00 hod.

Přednášející: Lucie Urbančíková, M.Ed.

Specifické poruchy u dětí v mateřské škole nebo v dětské skupině aneb co s dítětem s poruchou chování, ADHD, autismem…

Tendence narušovat pravidla neadekvátním způsobem – opakující se agresivní a vzdorovité chování, které překračuje běžné „zlobení“ pro daný věk. V semináři se dozvíte, jak situaci pojmenovat a řešit. Dozvíte se, jak pracovat s dětmi, kteří mají diagnostikovanou poruchu pozornosti. Upozorníme na tipy a informace o možnostech vzdělávání a terapie. Zároveň všem účastníkům semináře poskytneme návod, jak k dětem s danou specifikou přistupovat.

15. března 2017, 9:00–15:00 hod.
27. března 2018, 9:00–15:00 hod.
11. června 2019, 9:00–15:00 hod.

Přednášející: Mgr. Jana Kurfürstová

Montessori pro chůvy i rodiče II. aneb Montessori aktivity v akci

V průběhu semináře si sami vyzkoušíte aktivity ze všech Montessori oblastí pro děti 0–6 let, tj. z praktického života, smyslové výchovy, jazyka, matematiky a kosmické výchovy (tj. přírodních věd). Jedinou podmínkou pro účast na tomto semináři je absolvování semináře Montessori pro chůvy i rodiče I. nebo jiného semináře, na kterém jste se podrobně seznámili se základními stavebními kameny Montessori přístupu, např. senzitivními obdobími, absorbující myslí, polarizací pozornosti, třístupňovou výukou, prací s chybou a odměňováním. Znalost těchto principů je naprosto zásadní pro to, aby byl pro vás seminář maximálně přínosným.  

26. dubna 2017, 9:00–14:00 hod.

Přednášející: Lucie Urbančíková, M.Ed.

Proč děti zlobí aneb co s dítětem, které provokuje, vyžaduje pozornost a vzteká se

Napadlo vás někdy, že se zlobením a porušováním stanovených hranic dítě vlastně učí? Porušení hranic a pravidel totiž obvykle otevře prostor k objevení nové věci, pochopení určité zákonitosti, k prožitku nové (občas velmi cenné) zkušenosti – pravda, někdy je tento druh objevování poněkud bolestný. Ale co s tím? Jak reagovat když dítě provokuje a vzteká se? Na tyto otázky Vám odpoví naše další přednáška pro chůvy.

23. května 2017, 9:00–12:00 hod.

Přednášející: Ing. Mgr. Marie Nováková

 

Placeholder image