Domestica


Zkoušky z profesní kvalifikace


Zkoušky z profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace chůva – DOMESTICA, spol. s r.o.

DOMESTICA, spol. s r.o. je od března 2013 autorizovaná osoba pro provádění zkoušek z odborné kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (kód: 69-017-M) a Chůva pro dětské koutky (kód: 69-018-M).

Zkouška z profesní kvalifikace Vás opravňuje k získání vázané živnosti „Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu“ (dle zákona č. 179/2006 Sb.)

Zkouška z profesní kvalifikace Vás opravňuje k výkonu práce chůvy v nově vznikajících dětských skupinách.

  • K příslušné závěrečné zkoušce se můžete přihlásit prostřednictvím kontaktního formuláře „Přihláška ke zkoušce z profesní kvalifikace“. Termíny zkoušek naleznete zde.
  • Do 21 dní po obdržení přihlášky bude zájemci odeslána pozvánka ke zkoušce a bude kontaktován s doplňujícími informacemi. Zkouška se koná nejpozději do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce. 
  • Žadatelem musí být pouze osoba starší 18 let, která získala alespoň základní vzdělání.