Domestica


Zkoušky z profesní kvalifikace


Přihláška

Po odeslání formuláře Vás budeme v nejbližší době kontaktovat a dohodneme další podrobnosti.

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů a za přítomnosti zdravotnického pracovníka, který není členem zkušení komise.

Zkouška má dvě části:

  • písemný test
  • ústní zkouška 

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledek hodnocení pro danou kompetenci musí znít – splnil nebo nesplnil. Zkouška je úspěšně složena v případě, že uchazeč získá v každém kritériu minimálně 80 % celkového hodnocení.

Výsledek zkoušky bude sdělen do 5 dnů ode dne konání zkoušky. Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, bude mu zasláno osvědčení podle § 19. zákona 179/2006 Sb.

Aktuální termíny zkoušek naleznete zde

@

Poznámka: * údaje označené hvězdičkou musí být vyplněny.